RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

Datum objave: 20-06-2018


Na sajtu Ministarstva finansija objavljena je radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.

 

Sva zainteresovana lica mogu da dostave eventualne primedbe i sugestije na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs najkasnije do 2. jula 2018. godine, do kraja radnog vremena.