Radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Datum objave: 25-09-2018


Na sajtu Ministarstva finansija objavljena je radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu-odredbe zakona čije se izmene i dopune vrše.

Sva zainteresovana lica mogu da dostave svoje sugestije i primedbe najkasnije do 28. septembra 2018.godine, do 15.30h, na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs 

 

Odredbe Zakona o porezima na imovinu čije se izmene i dopune vrše možete pogledati OVDE