Referentna kamatna stopa zadržana je na nivou od 3,0% do 11. jula 2019. godine

Datum objave: 06-06-2019


Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 6. juna 2019. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou od 3,0%.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 11. jula 2019. godine.