ROKOVI ZA PREDAJU PORESKOG BILANSA I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

Datum objave: 23-06-2017


Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa pravnih lica za 2016. godinu Poreskoj upravi, elektronskim putem, 29. jun 2017. godine, o čemu smo detaljno pisali u časopisu Revizor broj 5/2017 koji je ceo posvećen ovoj temi i koji je i dalje aktuelan jer nije bilo nikakvih izmena propisa koji se tiču objavljenih tekstova.

 

Napominjemo i da je rok za dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu Agenciji za privredne registre 30. jun 2017. godine.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a