SAGLASNOST VLADE NA ISPLATU OD 7.000 DINARA (Zaključak Vlade RS Broj: 451-12423/2015 od 19. novembra 2015. godine)

Datum objave: 24-11-2015


U skladu sa Zaključkom Vlade RS Broj: 451-12423/2015 od 19. novembra 2015. godine data je saglasnost da se zaposlenima u ustanovama: osnovnog i srednjeg obrazovanja, predškolskim ustanovama, ustanovama učeničkog i studentskog standarda, zaposlenima u visokoškolskim ustanovama, a kojima se plate isplaćuju iz budžeta Republike, odnosno budžeta lokalne vlasti jednokratno isplati neto iznos od 7.000 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. U vezi sa realizacijom navedene isplate utvrđeno je sledeće:

 

- Pravo na isplatu ostvaruju zaposleni koji su bili u radnom odnosu u navedenim ustanovama u septembru 2015. godine, odnosno kojima su plate, odnosno nakande plata za septembar 2015. godine isplaćene u oktobru 2015. godine, kao i lica sa područja AP KiM koja su pravo na platu, odnosno naknadu plate ostvarila u septembru 2015. godine, a koje su isplaćene u oktobru 2015. godine;

 

- Pravo na isplatu ostvaruju svi koji su u radnom odnosu u navedenim ustanovama na neodređeno i određeno vreme, kao i zaposleni radno neangažovani sa područja AP KiM;

 

- Radi prenosa sredstava iz budžeta Republike jedinice lokalne samouprave otvoriće namenske podračune kod Uprave za trezor (Grupa 741) sa kojeg će jedinica lokalne samouprave izvršiti prenos sredstava predškolskim ustanovama. Nakon izvršene isplate jedinica lokalne samouprave dužna je da u roku od sedam dana Ministarstvu finansija dostavi spisak zaposlenih kojima je izvršena isplata.