Sazvana je Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini

Datum objave: 26-11-2018


Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine RS sazvana je za utorak, 27. novembar 2018. godine.

Na dnevnom redu ove sednice, između ostalih, biće i:

 • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, sa
  • - Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2019. godinu,
  • - Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu,
  • - Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu,
  • - Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu,
  • - Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu,
 • Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja,
 • Predlog carinskog zakona,
 • Predlog zakona o carinskoj službi,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini,
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o republičkim administrativnim taksama,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu,
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu,
 • Predlog zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara,
 • Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava,
 • Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o privrednim društvima,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ulaganjima,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima,
 • Predlog zakona o dopuni Zakona o komunalnim delatnostima,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.
 • Predlog zakona o Fondu za nauku Republike Srbije,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima,
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave,
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,
 • Predlog zakona o izmeni Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru,
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama,
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru,
 • Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru,
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama,
 • Predlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti,
 • Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US i 113/17),
 • Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 22. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, broj 18/16).