Sazvana je Prva sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine RS u 2018. godini

Datum objave: 26-09-2018

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine RS u 2018. godini, sazvana je za utorak, 2. oktobar 2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Na dnevnom redu ove sednice između ostalog biće Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, kao i više Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma u oblasti zaštite živorne sredine i očuvanja prirode i održivog transporta.

IPC SAVETOVANJE
PALIĆ, 21-24. oktobar 2018.

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU

IPC SAVETOVANJE
VRNJAČKA BANJA, 5-8. decembar 2018.
- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKO-PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU

IPC TRENINZI

USPOSTAVLJANJE SISTEMA INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

BEOGRAD, 2. novembar 2018.

ELEKTRONSKO POSLOVANJE

BEOGRAD, 5. novembar 2018.

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA za privredna društva i javna preduzeća

AKTUELNOSTI u PDV i ostalim PORESKIM PROPISIMA

Pripreme za SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. i POPIS IMOVINE i OBAVEZA

IPC besplatna jednodnevna SAVETOVANJA za korisnike budžetskih sredstava

PLATE I RACIONALIZACIJA U JAVNOM SEKTORU

Pripreme za SASTAVLJENJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. godinu i POPIS IMOVINE i OBAVEZA