SEDMO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE - 12. JUNA 2018. GODINE

Datum objave: 11-06-2018


Na dnevnom redu sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine biće:

 

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi,

 

- Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o državnoj upravi,

 

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama,

 

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama,

 

- Predlog zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave,

 

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina,

 

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina,

 

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama,

 

- Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije,

 

- Predlog zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti, kao i

 

- predlog za izbor guvernera Narodne banke Srbije,

 

- predlog za izbor viceguvernera Narodne banke Srbije,

 

- izbor članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije,

 

- Predlog odluke o izboru predsednika sudova.