SEDMO VANREDNO ZASEDANJE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2016. GODINI

Datum objave: 29-02-2016


Na sedmom vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini koje je zakazano za 26. februar 2016. godine utvrđen je dnevni red sa sledećim tačkama:

 

1. Predlog zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru;

2. Predlog zakona o opštem upravnom postupku i

3. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije.

 

Drugog dana rada, odnosno 28. februara, Narodna skupština obavila je raspravu u pojedinostima o Predlogu zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Predlogu zakona o opštem upravnom postupku i o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije. Rad Narodne skupštine nastaviće se u ponedeljak, 29. februar, sa početkom u 12.00 časova, kada je dan za glasanje o svim tačkama dnevnog reda.