SPISAK NARUČILACA DRŽAVNIH ORGANA, ORGANA AUTONOMNE POKRAJINE I ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA

Datum objave: 02-12-2015


Vlada Republike Srbije donela je Odluku o utvrđivanju spiska naručilaca iz člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 97/2015), čime je utvrđen Spisak naručilaca državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa lokalne samouprave koji imaju status naručioca, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

 

Odluka je objavljena 28.11.2015. godine.

 

Spisak naručilaca državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa lokalne samouprave možete pogledati OVDE.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h