Strategija javnog zdravlja u Republici Srbiji 2018-2026. godine

Datum objave: 08-08-2018


U "Službenom glasniku RS", broj 61/2018 od 8.8.2018. godine objavljena je Strategija javnog zdravlja za period 2018-2026. godine.

Ovom strategijom utvrđen je opšti okvir za akcije i definisani su dalji pravci razvoja javnog zdravlja u Republici Srbiji.

Integralni tekst Strategije možete preuzeti iz elektronske baze IPC ili na link strategija.pdf.

→ Sastavni deo ove strategije je Akcioni plan za sprovođenje strategije za period od 2018. do 2026. godine koji će, pretplatnici IPC-a, moći da vide od 9. avgusta u elektronskim paketima IPC-a.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h