U POZIV NA BROJ NALOGA ZA PLAĆANJE POREZA NA DOBIT PO ODBITKU UNOSI SE BOP

Datum objave: 03-03-2016


Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Službeni glasnik RS",  broj 16/2016) propisano je da strukturu poziva na broj odobrenja za uplatu javnih prihoda čini dvocifreni kontrolni broj po modelu 97, trocifrena šifra opštine i PIB.

 

Međutim, članom 71a stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica propisano je da Poreska uprava dodeljuje broj odobrenja za plaćanje ukupnog iznosa obaveze za porez na dobit po odbitku.

 

Prilikom podnošenja Obrasca PDPO/S Poreska uprava dodeljuje broj odobrenja za plaćanje (BOP), tako da je dodeljeni BOP potrebno uneti u nalog za plaćanje poreske obaveze.