U TOKU JE DOSTAVLJANJE REŠENJA O POREZU NA ORUŽJE ZA 2017. GODINU

Datum objave: 14-09-2017


Prema obaveštenju Poreske uprave RS u toku je uručenje rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za 2017. godinu. Obveznik poreza na oružje je lice na koje glasi oružni list, kolekcionarska dozvola ili dozvola za nošenje oružja. Ova vrsta poreza plaća se za svaki komad oružja, prema sledećim iznosima, i to za:

 

- automatsku pušku -12.920 dinara,

 

- poluautomatsku - 5.180 dinara,

 

- oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola - 3.500 dinara,

 

- oružje za ličnu bezbednost za koje je izdata i dozvola za nošenje - 17.450 dinara.

 

Rok za plaćanje ove poreske obaveze je 15 dana od dana dostavljanja rešenja.