Ukinuta je obaveza predaje obrazaca Fondu PIO od 1. januara 2019. godine

Datum objave: 09-01-2019

Članom 51. Zakona o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđeno je da će se obrasci propisani aktom Vlade u skladu sa članom 126. ranije važećeg Zakona o PIO, koji prestaju da se primenjuju 1. januara 2019. godine, primenjivati i dalje za period osiguranja navršen zaključno sa 31. decembrom 2018. godine.

Obrasci koji prestaju da se primenjuju od 1. januara 2019. godine, a propisani su Odlukom o obrascima prijava podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 118/2003, 11/2006, 54/2010 (dr. uredba) i 44/2018 (dr. zakon)), su:

- M-4, M-4/SP, M-4K, M-4K/SP, M-6, M-7/PS, M-8, M-8/SP, M-10, M-UN, M-UNK,

- M-4UN, PSKP, ROD-1, M-8K, M-8UN.

Za sve isplate do 31. decembra 2018. godine predaja M-4 obrasca će se vršiti kao i ranije putem internet aplikacije Fonda.

IPC višednevno SAVETOVANJE

Zlatibor, 27-30. januar 2019.

- SASTAVLJANJE godišnjih FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA za 2018. za PRIVREDNA DRUŠTVA, JAVNA PREDUZEĆA i BUDŽETSKE KORISNIKE
- Novine i aktuelnosti u FINANSIJSKOM, PRAVNOM i BUDŽETSKOM POSLOVANJU

Zlatibor, 27-30. januar 2019.

Novi Zakon o JAVNIM NABAVKAMA

IPC jednodnevna SAVETOVANJA

za PRIVREDNA DRUŠTVA

- NIŠ, 18. januar 2019.

- PALIĆ, 22. januar 2019.

- NOVI SAD, 23. januar 2019.

- BEOGRAD, 24. januar 2019.

- ZLATIBOR, 28. januar 2019.

- VALJEVO, 5. februar 2019.

- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

za BUDŽETSKE KORISNIKE

- NIŠ, 18. januar 2019.

- PALIĆ, 22. januar 2019.

- NOVI SAD, 23. januar 2019.

- BEOGRAD, 25. januar 2019.

- ZLATIBOR, 29. januar 2019.

- VALJEVO, 5. februar 2019.

- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

za ZDRAVSTVENE USTANOVE

- NOVI SAD, 23. januar 2019.

- BEOGRAD, 25. januar 2019.

- ZLATIBOR, 30. januar 2019.

- Besplatno za pretplatnike IPC-a za 2019. godinu

IPC TRENINZI u februaru 2019.

OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE I PORESKE AMORTIZACIJE za 2018. godinu

- BEOGRAD, 6. februar 2019.

ANALIZA POSLOVANJA, KREDITIRANJE I SMANJENJE RIZIKA

- BEOGRAD, 8. februar 2019.