UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KAPITALNE DOBITKE NA OBRASCU PPDG – 3R.

Datum objave: 14-12-2017


Od 1. januara 2018. godine poreska prijava PPDG – 3R, kao i izmenjena poreska prijava podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave u skladu sa Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju ("Službeni glasnik RS", broj 90/2017).

 

Ovo uputstvo objavljeno je na sajtu Poreske uprave.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h