UPUTSTVO ZA PRIPREMU BUDŽETA ZA 2017. GODINU

Datum objave: 16-11-2016


 

Na zvaničnom sajtu Ministarstva finansija objavljeno je:

 

Uputstvo za pripremu budžeta Republike Srbije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu i

 

Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h