UPUTSTVO ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDŽETU LOKALNE VLASTI ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

Datum objave: 13-11-2017


Izrada Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu vrši se prema Uputstvu za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (dalje: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/lokalna%20vlast/2018/uputstvo%20za%20lokal.pdf).

 

Prema navedenom Uputstvu planiranje sredstava za 2018. i naredne dve godine vrši se na način da se realno i štedljivo planira buduća potrošnja polazeći od limita rashoda i izdataka za svakog budžetskog korisnika, u skladu sa izvršenjem tokom 2017. godine, uvažavajući planirane politike za naredni period. Opširnije pročitajte u narednom broju časopisa Budžet.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h