UPUTSTVO ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDŽETU LOKALNE VLASTI ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

Datum objave: 13-11-2017


Izrada Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu vrši se prema Uputstvu za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu (dalje: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/lokalna%20vlast/2018/uputstvo%20za%20lokal.pdf).

 

Prema navedenom Uputstvu planiranje sredstava za 2018. i naredne dve godine vrši se na način da se realno i štedljivo planira buduća potrošnja polazeći od limita rashoda i izdataka za svakog budžetskog korisnika, u skladu sa izvršenjem tokom 2017. godine, uvažavajući planirane politike za naredni period. Opširnije pročitajte u narednom broju časopisa Budžet.