UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O PRIVREMENIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PROMETA BRAŠNA OBJAVLJENA JE U

Datum objave: 25-06-2018


 

Vlada RS je na svojoj sednici održanoj 21. juna 2018. godine donela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna.

 

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2019. godine.