UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O PRIVREMENIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PROMETA BRAŠNA OBJAVLJENA JE U

Datum objave: 25-06-2018


 

Vlada RS je na svojoj sednici održanoj 21. juna 2018. godine donela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o privremenim uslovima za obavljanje prometa brašna.

 

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2019. godine.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h