Uređen je način ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza za novonastanjenog obveznika

Datum objave: 13-11-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 137/2020 objavljen je Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika (dalje: Pravilnik).

Pravilnik stupa na snagu 14. novembra 2020. godine.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika za zaradu koju ostvaruje po osnovu radnog odnosa na neodređeno vreme sa kvalifikovanim poslodavcem.

Detaljnije o ovom pravilniku možete se informisati u časopisu Revizor broj 24 kao i IPC elektronskim paketima.