Usklađeni dinarski iznosi naknada iz jedinstvene tarife za usluge koje vrši Uprava za trezor

Datum objave: 31-01-2019


Usklađeni dinarski iznosi naknada propisanih Tarifom koja je sastavni deo Uredbe o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor ("Službeni glasnik RS”, br. 116/2013, 80/2014, 12/2015 i 96/2017) koji se usklađuju godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2018. godini, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku objavljeni su u "Službenom glasniku RS", broj 5/2019 godine tako da glase:

 

usklađeni iznos naknade u dinarima

1) u tarifnom broju 1.

0,20%, a najviše 11.100,00 dinara

2) u tarifnom broju 2.

0,25%, a najviše 13.900,00 dinara

3) u tarifnom broju 6.

39,00 dinara

4) u tarifnom broju 7.

30,00 dinara

5) u tarifnom broju 8.

43,00 dinara

6) u tarifnom broju 13.

104,00 dinara

7) u tarifnom broju 14.

104,00 dinara

8) u tarifnom broju 17.

97,00 dinara

Navedeni dinarski iznosi primenjuju se od 1. februara 2019. godine.

Detaljnije o ovome možete se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u štampanom izdanju časopisa Revizor br. 6 i Budžet br.5