USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI NAKNADA IZ JEDINSTVENE TARIFE PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR

Datum objave: 27-01-2018


Dinarski iznosi naknada propisanih Tarifom koja je sastavni deo Uredbe o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade za usluge koje vrši Uprava za trezor ("Službeni glasnik RS", br. 116/2013, 80/2014, 12/2015 i 96/2017), usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, tako da glase:

 

 

usklađeni iznos naknade u dinarima

1) u tarifnom broju 1.

0,20%, a najviše 10.900,00 dinara

2) u tarifnom broju 2.

0,25%, a najviše 13.600,00 dinara

3) u tarifnom broju 6.

38,00 dinara

4) u tarifnom broju 7.

29,00 dinara

5) u tarifnom broju 8.

42,00 dinara

6) u tarifnom broju 13.

102,00 dinara

7) u tarifnom broju 14.

102,00 dinara

8) u tarifnom broju 17.

95,00 dinara

 

Usklađeni dinarski iznosi primenjuju se od 1. februara 2018. godine.