USKORO POČINJE JAVNA RASPRAVA O RADNOJ VERZIJI ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Datum objave: 19-10-2015


Završena je Radna verzija zakona kojim se uređuje sistem plata zaposlenih u javnom sektoru, a javna rasprava o ovom propisu će uskoro početi. Usvajanje ovog zakona očekuje se tokom decembra 2015. godine, a početak primene 1. januara 2016. godine.

Prema Radnoj verziji ovog zakona zaposleni će biti raspoređeni u 60 platnih razreda, najmanja zarada u javnom sektoru iznosiće 22.000 dinara, dok će najveća zarada iznositi 155.000 dinara.

Donošenjem ovog zakona omogućiće se jednostavnije upoređivanje plata u različitim delovima sistema i biće lakše kontrolisati promene u pojedinačnim podsistemima (prosveta, zdravstvo i dr.).