USLOVI, NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Datum objave: 21-04-2018


Uredbom o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa ("Službeni glasnik RS", broj 30/2018) utvrđeni su:

- bliži uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,

- kriterijumi za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i

- dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa.

 

U skladu sa ovom uredbom pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, na period do 30 godina ima pravno lice koje:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu;

2) dostavi investicioni plan, koji se odnosi na investiciono ulaganje u sektor poljoprivrede, odnosno u sektor poljoprivredno-prerađivačke industrije radi započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti, proširenja postojeće delatnosti, diversifikacije postojećeg proizvodnog programa u nove proizvode, koji nisu bili sadržani u postojećem proizvodnom programu ili bitne promene u celokupnom proizvodnom procesu postojeće delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju ulaganja.

 

Zakupac po pravu prvenstva zakupa, svake godine Ministarstvu poljoprivrede – Upravi za poljoprivredno zemljište, koje vrši kontrolu ispunjenja obaveza iz ugovora o zakupu, podnosi:

- izveštaj o realizaciji investicionog plana, i

- izveštaj nezavisnog revizora.

 

Stupanjem na snagu ove uredbe, odnosno od 21. aprila 2018. godine prestaje da važi Uredba o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa ("Službeni glasnik RS", broj 105/2016).

 

Detaljnije o navedenoj uredbi pretplatnici IPC-a moći će da se informišu u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u štampanom izdanju časopisa Budžet br. 10.