Uslovi za sticanje prava na penziju od 1. januara 2019. godine

Datum objave: 25-12-2018


Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju osiguranik (žena i muškarac) stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja ili kad navrši 45 godina staža osiguranja.

Izuzetno od navedenog u 2019. godini osiguranik žena koja ima najmanje 15 godina staža osiguranja, stiče pravo na starosnu penziju kad navrši 62. godine i šest meseci života. Osiguranik (žena i muškarac) stiče pravo na prevremenu starosnu penziju kad navrši najmanje 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina života.

Izuzetno od navedenog u 2019. godini osiguranik stiče pravo na prevremenu starosnu penziju kad navrši 40 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina i osam meseci života (muškarac), odnosno 38 godina i šest meseci staža osiguranja i najmanje 57 godina života (žena).

Prema saopštenju Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje sve filijale i ispostave ovog fonda obezbediće dežurstvo u subotu 29. decembra 2018. godine od 7,30 do 12 časova, a u ponedeljak 31. decembra 2018. godine radiće produženo do 18 časova. Na ovaj način biće omogućeno osiguranicima da blagovremeno podnesu zahtev i ostvare pravo na penziju po uslovima koji su važeći u 2018. godini. Osiguranicima koji ispunjavaju uslove za sticanje prava na penziju u 2018. godini, radni odnos treba da prestane 30. decembra, kako bi zahtev za penziju podneli najkasnije do 31. decembra 2018. godine. Napominjemo, da podnošenje zahteva za sticanje prava na penziju 1. januara 2019. godine podrazumeva primenu uslova koji važe u toj godini.

Podsećamo da su uslovi za sticanje prava na penziju za 2018. godinu osim opštih uslova, za osiguranika ženu najmanje 15 godina staža osiguranja i navršenih 62 godine života. Takođe, uslovi za prevremenu starosnu penziju u 2018. godini su pored opštih uslova i 40 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina života (muškarac), odnosno 38 godina staža osiguranja i najmanje 56 godina i četiri meseca života (žena).