USPORENOST U RADU INFORMACIONOG SISTEMA PRIJEMA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

Datum objave: 24-02-2016


Prema saopštenju koje je Agencija za privredne registre objavila na svom sajtu, APR u ovom trenutku preduzima sve što je u okvirima njenih mogućnosti da otkloni određene tehničke smetnje i usporenost u radu informacionog sistema prijema, a pre svega potpisivanja finansijskih izveštaja. Na današnji dan Agenciji je podneto 26.000 finansijskih izveštaja, a u informacionom sistemu traje obrada još dodatnih 60.000 finansijskih izveštaja.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h