USVOJEN JE PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKOJ UPRAVI

Datum objave: 19-01-2018


Vlada Republike Srbije usvojila je 18. januar 2018. godine Predlog zakona o elektronskoj upravi.

Predloženi zakon treba da omogući funkcionisanje elektronske uprave što podrazumeva jednostavnije, transparentnije i efikasnije funkcionisanje elektronskih javnih servisa i da olakša elektronsku komunikaciju građana, pravnih lica i nevladinih organizacija sa organom uprave.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a