USVOJEN JE PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKOJ UPRAVI

Datum objave: 19-01-2018


Vlada Republike Srbije usvojila je 18. januar 2018. godine Predlog zakona o elektronskoj upravi.

Predloženi zakon treba da omogući funkcionisanje elektronske uprave što podrazumeva jednostavnije, transparentnije i efikasnije funkcionisanje elektronskih javnih servisa i da olakša elektronsku komunikaciju građana, pravnih lica i nevladinih organizacija sa organom uprave.