USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU<br>(povećanje plata u određenim delatnostima i<br>produženje ograničenja zapošljavanja u javnom sektoru)

Datum objave: 13-12-2016


 

Narodna skupština RS usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu  koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 99/2016 i stupio je na snagu 13. decembra 2016. godine.

 

Izmenom fiskalnih pravila omogućeno je povećanje plata zaposlenima u:

 

- Ministarstvu unutrašnjih poslova, BIA, Ministarstvu odbrane, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, kao i zaposlenima u pravosuđu (osim sudija i tužilaca) za 5%;

 

- ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja i učeničkog standarda za 6%;

 

- ustanovama visokog i višeg obrazovanja i studentskog standarda za 3%;

 

- naučno-istraživačkoj delatnosti - istraživačima i pomoćnom osoblju za 5% (osim istraživačima koji imaju radni odnos zasnovan na fakultetu),

 

- ustanovama kulture za 5%;

 

- ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite za 5% i

 

- u predškolskim ustanovama za 6%.

 

Povećanje plata vršiće se počev od plate za decembar 2016. godine.

 

Ovim izmenama Zakona o budžetskom sistemu zabrana zapošljavanja u javnom sektoru produžena je do kraja 2017. godine.

 

O ostalim izmenama i dopunama ovog zakona dat je detaljniji komentar u časopisu BUDŽET broj 24/2016, kao i u elektronskom paketu IPC.FiN.