USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PDV

Datum objave: 29-09-2015


Na sednici održanoj 28. septembra 2015. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Očekuje se objavljivanje Zakona u narednom broju "Službenog glasnika RS".

Prema našim saznanjima, nema suštinskih razlika u odnosu na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV čiji komentar smo objavili u časopisima REVIZOR broj 22 i BUDŽET broj 20 koji su našim pretplatnicima poslati u ponedeljak, kao i u našem elektronskom paketu IPC. Fin u kom je tekst bio dostupan već u petak 25. septembra 2015. godine.  
Odmah po objavljivanju zakona u "Službenom glasniku RS" izdaćemo poseban, TEMATSKI broj časopisa, REVIZOR broj 23, u kom će biti dat širi Komentar Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV sa detaljno opisanim svim novinama i odgovarajućim primerima, kao i prečišćen tekst Zakona koji ćemo poslati našim pretplatnicima do kraja ove nedelje, a u elektronskom izdanju IPC.Fin naći će se odmah po objavljivanju.

Svakako, s obzirom da nije bilo suštinskih razlika između predloženih i usvojenih odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV, svi naši pretplatnici do objavljivanja usvojenog zakona mogu koristiti komentar predloga.

Takođe, kada bude donet jedinstveni Pravilnik za koji se očekuje da će da zameni i izmeni veći broj dosadašnjih podzakonskih akata iz oblasti PDV, komentar istog daćemo odmah po objavljivanju u "Službenom glasniku RS".
Kako se radi o važnim i velikim izmenama Zakona o PDV, ujedno Vas obaveštavamo da ćemo na ovu temu održati jednodnevna savetovanja:
- na Paliću 5.10.2015. godine u okviru našeg višednevnog savetovanja koje se održava u periodu od 4-7. oktobra,
- u Novom Sadu 19.10.2015. godine i
- u Beogradu 23.10.2015. godine.