Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona zaštiti životne sredine

Datum objave: 15-10-2018


Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009 (dr. zakon), 72/2009 (dr. zakon), 43/2011 (odluka US), 14/2016 i 76/2018) stupa na snagu 20. oktobra 2018. godine.

Ovim izmenama i dopunama Zakona stvara se formalno pravni osnov da poljoprivrednici konkurišu za dobijanje sredstava iz evropskog fonda IPARD.

Smisao izmena jeste da se nosiocima poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnicima, privrednim društvima, ali i zemljoradničkim zadrugama pomogne da ispune sve uslove što je potrebno kako bi mogli da konkurišu za sredstva iz ovog fonda.

Uslove koje treba da ispune poljoprivrednici, saglasno zakonu, doneće zajedno ministar zaštite životne sredine i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h