USVOJEN PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE ZA 2016. GODINU

Datum objave: 03-12-2015


Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o budžetu za 2016. godinu kojim su planirani prihodi u iznosu od 997,4 milijarde dinara, a rashodi 1.119 milijardi zaokruženo. Planirani fiskalni deficit na nivou Republike za sledeću godinu je 121,8 milijardi dinara. Prihodi budžeta od naplate poreza, kako je predviđeno, iznosiće 829,5 milijardi dinara, od čega je naplata PDV-a 427 milijardi. Glavne uštede u budžetu za narednu godinu planirane su na svim elementima rashoda. Rok za usvajanje Zakona o budžetu je najkasnije do 15. decembra 2015. godine.

 

Opširnije o ovoj temi možete pročitajti u časopisu Budžet.