USVOJEN PREDLOG ZAKONA O BUDŽETU ZA 2017. GODINU

Datum objave: 02-12-2016


 

Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 1. decembra 2016. godine usvojila je Predlog zakona o budžetu za 2017. godinu kojim su planirani prihodi u iznosu od 1.092,9 milijardi dinara, a rashodi u iznosu od 1.162 milijarde.

 

Predlogom budžeta predviđen je deficit za sledeću godinu od 69,1 milijardu dinara, a što je za 52 milijarde niže od deficita koji je bio predviđen budžetom za 2016. godinu. Na sednici je usvojena i Fiskalna strategija za 2017. godinu, sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu. 

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h