USVOJEN SET ZAKONA IZ OBLASTI PRAVOSUĐA I ZDRAVSTVA

Datum objave: 18-12-2015


 

Skupština Srbije 18. decembra 2015. godine usvojila je set zakona iz oblasti pravosuđa, i to:

 

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu,

- Zakon o uređenju sudova,

- Zakon o dopunama Zakona o sudijama,

- Zakon o Javnom tužilaštvu,

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva,

- Zakon o Državnom veću tužilaca,

- Zakon o Pravosudnoj akademiji,

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama i

- Zakon o izvršenju i obezbeđenju.

 

Na sednici su usvojena i tri zakona iz oblasti zdravstva, i to:

 

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti,

- Zakon o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, kao i

- Zakon o izmenama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a