USVOJEN ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE

Datum objave: 11-10-2016


 

Zakonom o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 83/2016) koji se primenjuje od 1. januara 2017. godine, usvojene su dve izmene u članu 35. Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011 i 93/2012) i to:

 

- u članu 35. stav. 1. tačka 1) podtačka (3) briše se (jedinici lokalne samouprave od 2017. godine ne pripadaju porezi ostvareni na njenoj teritoriji od poreza na dohodak građana po osnovu prihoda od nepokretnosti fizičkih lica - davanje u zakup nepokretnosti.

 

- u članu 35. stav. 1. tačka 1) podtačka (6) menja se (u delu procenata preraspodele  poreza na dohodak građana između republičkog i lokalnog nivoa vlasti, tako da opštinama po novom pripada - 74%, gradovima - 77%, a gradu Beogradu 66%).

 

Prema poslednjim izmenama trebalo bi da se postigne preraspodela sredstava od poreza na zarade u iznosu od 4,8 mlrd. dinara sa lokalnog na republički nivo.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h