USVOJEN ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Datum objave: 04-03-2016


Narodna skupština je na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2016. godini, usvojila Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

 

Ovim zakonom uređuju se prava i dužnosti iz radnog odnosa zaposlenih u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave i uvodi se službenički sistem po ugledu na organe državne uprave. Novine koje uvodi ovaj zakon odnose se na planiranje kadrova (Kadrovski plan), ograničenje zapošljavanja prema raspoloživim sredstvima u budžetu, uređenje konkursnih postupaka u zapošljavanju i obaveze ocenjivanja službenika po propisima za državne službenike, detaljno uređenje disciplinskog postupka koji podiže nivo odgovornosti službenika i nameštenika, preciziranje obaveze stručnog usavršavanja, donošenje kodeksa ponašanja i dr.

 

Zakon će se primenjivati od 1. decembra 2016. godine, osim pojedinih odredbi koje se odnose na stručno usavršavanje, uređenje pitanja ljudskih resursa i obrazovanja i rada žalbene komisije koje će se primenjivati od dana stupanja na snagu Zakona.

 

Odredbe Zakona kojima se uređuje napredovanje u platne razrede primenjivaće se po donošenju propisa kojim će se urediti platni razredi za zaposlene u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, dok će se odredbe koje se odnose na kadrovsku evidenciju primenjivati od početka primene propisa kojim se uređuje uspostavljanje registra zaposlenih u javnoj upravi.

 

Osim resornog ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu na izradi ovog zakona učestvovali su i rukovodioci gradova i opština, kao i predstavnici Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).