USVOJENA FISKALNA STRATEGIJA ZA 2016. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

Datum objave: 30-11-2015


Vlada Srbije usvojila je 28. 11.2015. godine Fiskalnu strategiju za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu. Imajući u vidu da su sačinjeni predlozi finansijskih planova korisnika budžetskih sredstava, očekuje se da će Narodna skupština u predviđenom roku usvojiti budžet za 2016. godinu. Podsećamo da je u skladu sa članom 31. Zakona o budžetskom sistemu 15. decembar rok usvajanja republičkog budžeta, a 20. decembar rok za budžete lokalnih vlasti.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h