USVOJENA FISKALNA STRATEGIJA ZA 2018. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

Datum objave: 16-12-2017


Vlada Srbije usvojila je Fiskalnu strategiju za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu (Strategija) koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 112 od 15.12.2017. godine. Takođe, Strategija je objavljena na internet stranici Ministarstva finansija Republike Srbije.

 

Na osnovu makroekonomskih pokazatelja i smernica iz Strategije Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu pre zakonskog roka (15. decembar 2017.). Podsećamo da je 20. decembar rok za donošenje budžeta lokalnih vlasti, saglasno članu 31. Zakona o budžetskom sistemu.

 

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h