USVOJENE IZMENE KATALOGA RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA STUPAJU NA SNAGU 31. JANUARA 2018. GODINE

Datum objave: 23-01-2018


Objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru (dalje: Katalog) u "Službenom glasniku RS", br. 6/2018 od 23. januara 2018. godine, koja stupa na snagu 31. januara 2018. godine.

 

Izmene Kataloga su uslovljene izmenama i dopunama zakona kojima se uređuje delatnost javnih službi u visokom obrazovanju i predškolskom vaspitanju i obrazovanju i izmenama i dopunama zakona kojim se uređuje sistem plata zaposlenih u javnom sektoru. Takođe, izmene su izvršene i u skladu sa predlozima i inicijativama za izmenu Kataloga koji su prikupljeni tokom konsultacija.

 

Podsećamo da je obaveza javnih službi, da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona o zaposlenima u javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 113/2017), odnosno do 24. marta 2018. godine, usaglase pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova sa ovim zakonom i Katalogom.