USVOJENE SU IZMENE KATALOGA RADNIH MESTA U JAVNIM SLUŽBAMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Datum objave: 12-01-2018


 

Vlada Republike Srbije 28. decembra 2017. godine usvojila je Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru (dalje: Katalog).

 

Izmene Kataloga su uslovljene izmenama i dopunama zakona kojima se uređuje delatnost javnih službi u visokom obrazovanju i predškolskom vaspitanju i obrazovanju i izmenama i dopunama zakona kojim se uređuje sistem plata zaposlenih u javnom sektoru. Takođe, izmene su izvršene i u skladu sa predlozima i inicijativama za izmenu Kataloga koji su prikupljeni tokom konsultacija.

 

Podsećamo da je, u skladu sa Zakonom o zaposlenima u javnim službama (stupio na snagu 25.12.2017. godine), obaveza javnih službi da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona odnosno do 24.3.2018. godine, usaglase sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje sistem plata zaposlenih u javnom sektoru odnosno Katalogom i donesu pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova.