USVOJENE SU SMERNICE ZA UNAPREĐENJE ORGANIZACIJE INSPEKCIJA I PLANIRANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA

Datum objave: 13-04-2017


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je na jedanaestoj sednici odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora, održanoj 12. aprila 2017. godine, usvojilo:

 

- smernice u vezi unapređenja organizacije inspekcija i planiranja inspekcijskog nadzora, koje su izrađene u skladu sa analizama koje su izradili predstavnici Balkanskog centra za regulatornu reformu;

 

- akt kojim se jedinice lokalne samouprave obavezuju da u određenim rokovima dostavljaju predloge plana inspekcijskog nadzora, kao i predlog standardizovanog jedinstvenog obrasca, koji su sačinili predstavnici Radne grupe za suzbijanje nedozvoljene trgovine;

 

- sporazum sa Udruženjem sudija prekršajnih sudova Republike Srbije, kojim će biti uspostavljena jača saradnja inspekcija i sudova, a predstavljeni su i kandidati za članove Odeljenja za podršku radu Koordinacione komisije.

 

Takođe je najavljeno da će u naredna tri meseca biti sprovedena analiza kapaciteta i resursa svih inspekcija, i upućen je poziv svim inspektorima koji su u obavezi da polažu ispit za inspektore, da taj posao obave u što kraćem roku.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h