USVOJENI SU ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

Datum objave: 28-09-2017


 

Narodna Skupština Srbije usvojila je Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakon o visokom obrazovanju.

 

Važno !!!

 

Na SAVETOVANJU, koje IPC održava na Paliću od 18. do 21. oktobra 2017. godine, u okviru SEKCIJE OBRAZOVANJA dana 19. oktobra 2017. godine, biće dat prikaz novina koje donose Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakon o visokom obrazovanju, a koje su od značaja za izvršavanje obaveza ustanova obrazovanja i vaspitanja i visokoškolskih ustanova.

 

JEDNODNEVNO SAVETOVANJE krajem oktobra 2017. u BEOGRADU na temu PRAKTIČNA PRIMENA I OBAVEZA USAGLAŠAVANJA SA ZAKONOM O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ZAKONOM O VISOKOM OBRAZOVANJU - izrada opštih akata, biće održano u organizaciji IPC-a.
Tačan datum održavanja Savetovanja u Beogradu i detaljnu satnicu objavićemo uskoro.

 

* * *

 

Najvažnije novine koje donosi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja odnose se na izbor i status direktora s obzirom da će oni biti birani isključivo na osnovu kompetencija uz obaveznu obuku i licenciranje, imaće proširenu odgovornost i sigurniji radno-pravni status. Ovim zakonom proširena je odgovornost u oblasti zabrana u odnosu na nasilje i diskriminaciju, povećane su novčane kazne za propisane prekršaje, a uvode se i nove vaspitne i vaspitno-disciplinske mere, i to društveno koristan i humanitarni rad. Takođe, propisana je i odgovornost roditelja, a predviđena je i mogućnost osnivanja opštinskih saveta roditelja. Učenicima će se dodeljivati jedinstveni obrazovni broj kao oznaka koja će ih pratiti kroz sve nivoe obrazovanja.

 

Novi Zakon o visokom obrazovanju predviđa da akreditaciju fakulteta obavlja Nacionalno akreditaciono telo, mogućnost formiranja Saveta poslodavaca na svakoj visokoškolskoj ustanovi, uslov za rangiranje za upis u narednu studentsku godinu na teret budžeta 48 ESP bodova, osnivanje "spin-off" i "start-up" kompanije, mogućnost angažovanja u nastavi eksperta iz privrede, uvođenje kratkih programa studija i studija uz rad, uvođenje jedinstvenog obrazovnog broja studenata i zaposlenih radi praćenja napretka u visokom obrazovanju, kao i uvođenje novog sistema finansiranja.

 

Detaljniji prikaz novina koje uvode ovi zakoni u sistem obrazovanja i vaspitanja i u sistem visokoškolskog obrazovanja , kao i prikaz obaveza ustanova obrazovanja i vaspitanja i visokoškolskih ustanova u skladu sa ovim zakonima, daćemo u br. 10/2017 časopisa Pravnik, u okviru elektronskih programa IPC.RaP, IPC.FiP i web aplikacije ipc.propisi.rs.