Utvrđen iznos naknade za registraciju osnivanja privrednih društava elektronskim putem

Datum objave: 15-10-2018


Upravni odbor Agencije za privredne registre, dana 30. avgusta 2018. godine, doneo je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (dalje: Odluka), koja je objavljena u "Službenom glasniku" broj 75/2018.

Odlukom je utvrđen iznos naknade za registracionu prijavu koja se podnosi elektronskim putem u visini od 4.500,00 dinara, za registraciju osnivanja privrednih društava, javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja, kao i postupak povraćaja više i pogrešno uplaćenih sredstava Agenciji za privredne registre.

Odluka stupa na snagu 17. oktobra 2018. godine.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a