Utvrđen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene

Datum objave: 29-10-2018


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 25.10.2018. godine utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Detaljnije o izmenama Zakona pisaćemo u časopisu Revizor, nakon njegovog usvajanja.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h