Utvrđena visina naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci za 2019. godinu

Datum objave: 08-10-2018


Nadzorni odbor Javnog preduzeća "Službeni glasnik", dana 10. septembra 2018. godine, doneo je Odluku o visini naknade za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa, u 2019. godini.

Visina naknade po kucanom redu teksta iznosi 288,75 dinara bez PDV-a ukoliko se tekst preda u elektronskoj formi, a 428,75 dinara bez PDV-a po kucanom redu teksta ukoliko se tekst preda u štampanoj formi. Odlukom je utvrđen i iznos naknade za oglase koji u sebi sadrže tabele.

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku" broj 74/2018, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h