Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbe iz oblasti carinskog poslovanja

Datum objave: 01-12-2018


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 29. novembra 2018. godine donela:

  • Uredbu o izmenama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom koja stupa na snagu 8. decembra 2018. godine.

Ovom uredbom brišu se odredbe u kojima je propisana obaveza upotrebe pečata od strane preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica u carinskom postupku.

  • Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu koja se primenjuje od 1. januara 2019. godine.

Ovom uredbom usklađuje se nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2019. godinu, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.