VLADA RS UPUTILA JE U SKUPŠTINSKU PROCEDURU PREDLOGE PORESKIH ZAKONA

Datum objave: 02-12-2017


 

Vlada RS uputila je u skupštinsku proceduru:

 

- Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost,

 

- Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,

 

- Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,

 

- Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i

 

- Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.

 

Detaljnije o svim izmenama poreskih propisa možete se informisati u našim izdanjima, kao i na našim jednodnevnim savetovanjima:

 

- Vrnjačka Banja, 8. decembar 2017. - Savetovanje je koncipirano na osnovu predloga izmena
  BESPLATNO za sve učesnike

- Beograd, 21. decembar 2017. - Savetovanje je koncipirano na osnovu usvojenih izmena
  BESPLATNO za pretplatnike IPC-a za 2018. godinu