VLADA RS UPUTILA JE U SKUPŠTINSKU PROCEDURU PREDLOGE PORESKIH ZAKONA

Datum objave: 02-12-2017


 

Vlada RS uputila je u skupštinsku proceduru:

 

- Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost,

 

- Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,

 

- Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,

 

- Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i

 

- Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.

 

Detaljnije o svim izmenama poreskih propisa možete se informisati u našim izdanjima, kao i na našim jednodnevnim savetovanjima:

 

- Vrnjačka Banja, 8. decembar 2017. - Savetovanje je koncipirano na osnovu predloga izmena
  BESPLATNO za sve učesnike

- Beograd, 21. decembar 2017. - Savetovanje je koncipirano na osnovu usvojenih izmena
  BESPLATNO za pretplatnike IPC-a za 2018. godinu

 

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h

Prijava na mailing listu

Dobijanje IPC vesti (aktuelne informacije) putem e-mail-a