Vlada RS usvojila je Predlog zakon o budžetu za 2019. godinu i predloge zakona o izmenama i dopunama nekoliko poreskih zakona

Datum objave: 21-11-2018


Vlada RS je na sednici održanoj dana 20. novembra 2018. godine usvojila i uputila u skupštinsku proceduru:

  • Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.

Detaljnije o Predlozima zakona pretplatnici IPC-a mogu se informisati u elektronskom paketu IPC.FiP, odnosno u časopisima Revizor br. 24 i Budžet br. 23 (štampano izdanje).

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h