Vlada RS usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Datum objave: 20-11-2018


Vlada RS je usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima (dalje: Zakon) i prosledila ga u skupštinsku proceduru.

Izmene i dopune Zakona predložene su u cilju otklanjanja dilema i različitih tumačenja u praksi, a odnose se na upotrebu pečata, objavljivanje obaveštenja o zaključenom pravnom poslu, odnosno preduzetoj pravnoj radnji u kojoj postoji lični interes, kao i na raspolaganje imovinom velike vrednosti.

Osim navedenog, dopunom Zakona, uvodi se nova obaveza za privredna društva, koja se odnosi na objavljivanje podataka o zaposlenju, zanimanju i funkcijama direktora i članova nadzornog odbora društva.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h