Vlada RS usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Datum objave: 18-09-2018


Vlada RS na sednici održanoj dana 17. septembra 2018. godine, usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i uputila ga skupštinsku proceduru.

Predlogom ovog zakona predviđeno je da Univerzitet u Beogradu bude proglašen visokoškolskom ustanovom od nacionalnog značaja, precizirane su i odredbe važećeg Zakona o visokom obrazovanju koje uređuju rad i izbor organa visokoškolske ustanove i predviđene su odredbe kojima se stvara pravni osnov za uređivanje sukoba interesa prilikom zapošljavanja na visokoškolskim ustanovama, odredbe kojima se olakšava mobilnost studenata, kao i odredbe kojima se vrši usaglašavanje sa drugim propisima u oblasti obrazovanja koji su doneti nakon stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

S obzirom na okolnost da školska godina na visokoškolskim ustanovama počinje po pravilu 1. oktobra, a da se deo predloženih izmena odnosi na status studenata koji su studije upisali prema propisima do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, predlaženo je da izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju stupe na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Detaljnije o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju po njihovom usvajanju, pretplatnici IPC-a moći će da se informišu u elektronskom paketu IPC.RaP, odnosno u časopisu Pravnik (štampano izdanje).

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

(POPUST za prijave do 20. marta 2019.)

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h