Vlada RS usvojila je Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Datum objave: 25-09-2018


Vlada RS na sednici održanoj dana 24. septembra 2018. godine, usvojila je Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Predlogom ovog zakona unapređuje se zaštita podataka o ličnosti i usklađuje se domaće zakonodavstvo sa novim propisima Evropske unije u ovoj oblasti.

Cilj donošenja ovog zakona je unapređenje zaštite podataka o ličnosti, kao što su jedinstveni matični broj građana, broj lične karte, bankovnog računa i drugih podataka o ličnosti, a radi sprečavanja sve većih zloupotreba.  Takođe, jedan od razloga za donošenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti je obaveza RS u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Donošenjem ovog zakona svi podaci o ličnosti građana RS biće zaštićeni na jednak način, kao i u državama članicama Evropske unije.

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- SAVETOVANJE za EKONOMISTE i PRAVNIKE

- Novine i aktuelnosti u PORESKOM, RAČUNOVODSTVENOM, FINANSIJSKOM, BUDŽETSKOM i PRAVNOM POSLOVANJU privrednih društava, javnih preduzeća i korisnika budžetskih sredstava

IPC višednevno SAVETOVANJE
PALIĆ, 7-10. april 2019.

- NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

- JAVNE NABAVKE u praksi

IPC TRENINZI u aprilu

- USPOSTAVLJANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE U JAVNOM SEKTORU

Palić, 8. i 9. april od 16h do 19.30h

- Nove OBAVEZE DIREKTORA ŠKOLA

Palić, 10. april od 9.30h do 14h