Vlada RS usvojila je Predloge zakona o izmenama i dopunama nekoliko zakona

Datum objave: 23-11-2018


Vlada RS je na sednici održanoj dana 20. novembra 2018. godine usvojila i uputila u skupštinsku proceduru:

  • Predlog zakona o carinskoj službi,
  • Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu,
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu.